Internetová databáze terénních archeologických výzkumů

Od 13. července 2024 dojde k dočasné odstávce služeb AMČR včetně tohoto formuláře z důvodu migrace systému na novou verzi. K opětovnému obnovení možnosti odesílat oznámení prostřednictvím webového formuláře dojde na přelomu července a srpna. Je-li to možné, odešlete své oznámení před odstávkou systému, případně vyčkejte s Vaším oznámením až na opětovné obnovení provozu AMČR.

Neodkladná oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy prosím adresujte přímo referátům archeologické památkové péče Archeologických ústavů v Praze (https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni-cinnosti-na-uzemi-s-archeologickymi-nalezy/) a Brně (https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/). Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti bude pro tyto případy zasláno po spuštění nové verze AMČR na začátku srpna. Potřebujete-li potvrzení dříve, bude vydáno na vyžádání.

Více viz https://amcr-info.aiscr.cz/

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy je povinen učinit podle § 22 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění každý, kdo provádí činnosti, které mohou poškodit či zničit archeologické nálezy.

Oznámení momentálně nelze učinit prostřednictvím webového formuláře, protože se blíží plánovaná odstávka systému. Zkuste to prosím později.

Zdůvodnění:

Probíhá přechod na novou verzi systému. K obnovení provozu systému dojde na přelomu července a srpna 2024. Registrovaní uživalé AMČR budou o novém spuštění informování emailem.

Tento portál je spravován systémem LemonTree od společnosti SmartGIS s.r.o.
© Formulářová struktura ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.