Internetová databáze terénních archeologických výzkumů

Vítejte v informačním systému Archeologická mapa ČR! K dispozici zde dostáváte nejúplnější přehled o archeologických výzkumech, nálezech a lokalitách na našem území a zároveň nástroj ke správě těchto dat. Údaje jsou průběžně poskytovány, doplňovány a editovány širokou obcí odborníků, a proto správci databáze nemají plnou odpovědnost za její obsah.

Poskytovaná data slouží k vědeckému výzkumu, ochraně památek a poznávání kulturního dědictví naší země a nesmí být zneužívána k nelegální činnosti. Upozorňujeme, že podle zákona jsou veškeré archeologické nálezy majetkem státu či kraje a jakýkoliv archeologický výzkum (včetně povrchových sběrů a průzkumu detektorem kovů) smějí provádět jen oprávněné organizace a osoby s nimi spolupracující (v Čechách / na Moravě a ve Slezsku).

Správci AMČR vycházejí z přesvědčení, že informace o archeologickém dědictví patří veřejnosti. Poskytované informace podléhají mezinárodní licenci CC-BY-NC, která umožňuje data volně používat pod podmínkou uvedení zdroje a nekomerčního využití dat. Jako zdroj informací uvádějte „Archeologická mapa ČR“ a identifikátor konkrétního záznamu (je-li to možné).

Přejeme vám úspěšnou práci a radost z poznávání archeologického dědictví!

Registrace nového uživatele


Registrace
Jméno*
Příjmení*
Email*
Telefon
Organizace*
Heslo*
Heslo (znovu)*

Symbolem hvězdičky jsou označena povinná pole.

Jak probíhá registrace uživatele?

  1. Nejprve musíte vyplnit a odeslat výše zobrazený formulář.
  2. Na uvedený email zašleme ověřovací zprávu. Tu je třeba otevřít a kliknout v ní na obsažený odkaz.
  3. Tím dochází k vytvoření uživatelského účtu, ten je ovšem v neaktivním stavu.
  4. Systém automaticky kontaktuje správce systému (tj. ARUP), který má právo váš účet aktivovat.
  5. Po aktivaci účtu vám zašleme informační email.
  6. Následně se budete moci přihlásit.

Informace o zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů.

Tento portál je spravován systémem LemonTree od společnosti SmartGIS s.r.o.
© Formulářová struktura ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.